Як скласти бізнес-план?

Tags: Часті питання

Записатись на консультацію

Як правильно скласти бізнес-план?

Для ефективної реалізації будь-якої бізнес-ідеї знадобиться бізнес-план. 

Бізнес-план – це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства у майбутньому. 

Він потрібний не тільки для відкриття бізнесу, але й для розширення та розвитку підприємства, для отримання кредиту, залучення інвесторів. 

Тобто бізнес-план повинен відповідати на такі важливі питання: чи варто інвестору вкладати гроші? Чи варто банку видавати кредит на реалізацію проекту? Чи варто підприємцю відкривати такий бізнес? Чи потрібно розширювати підприємство, виготовляти новий продукт?

Цілі бізнес-планування

Основні цілі бізнес-планування:

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних та якісних показників
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Складаючи бізнес-план, підприємці шукають майбутні резерви зменшення видатків та збільшення доходів для забезпечення зростання прибутку підприємства. У процесі написання бізнес-плану визначаються сильні та слабкі сторони (SWOT-аналіз). Крім того, майбутні плани розвитку складаються з урахуванням цих сторін, щоб максимально використовувати переваги фірми і мінімізувати недоліки. Це сприяє зниженню підприємницьких ризиків.

Складаємо бізнес-план

Де взяти бізнес-план? Це питання хвилює багатьох бізнесменів, майбутніх підприємців. Є два способи одержання плану розвитку чи відкриття фірми – написати самостійно чи звернутись до фахівців, які допоможуть. У випадку придбання бізнес-плану у зовнішніх експертів, можна отримати якісний аналітичний продукт, а головне – у стислий часовий проміжок.  

У разі, якщо готувати його самостійно, в Інтернеті є багато професійних порад, за допомогою яких можна скласти бізнес-план. Більше того, розробляючи його самостійно, можна докладніше вивчити ринок, врахувати всі тонкощі та специфікацію бізнесу. 

Для його складання також можна використати власні трудові ресурси. Адже кожен співробітник, який добре знається на своїй ділянці роботи, може внести щось важливе у майбутній розвиток фірми.

Структура бізнес-плану

Пропонуємо ознайомитись зі структурою бізнес-плану за стандартом Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (United Nations Industrial Development Organization). UNIDO – це організація, яка пропонує стандарти бізнес-планування, що бореться за глобальне процвітання, підтримуючи індустріальний розвиток країн, що розвиваються шляхом мобілізації національних і міжнародних ресурсів.

Структура бізнес-плану відповідно до стандартів UNIDO має бути такою:

 1. Титульний аркуш
 2. Резюме
 3. Опис галузі та компанії
 4. Опис послуг (товарів)
 5. Продажі та маркетинг
 6. План виробництва
 7. Організаційний план
 8. Фінансовий план
 9. Оцінка ефективності проекту
 10. Гарантії та ризики компанії
 11. Додатки

Розглянемо докладніше кожен розділ.

Титульний аркуш

На титульному листі має бути прописана наступна інформація: назва проекту, організації, дані керівника проекту, дата складання, найважливіші дані (сума інвестування у проект, сума банківського фінансування тощо), інформація про розробника плану.

Резюме

Це дуже важливий розділ плану. Адже багато інвесторів, бізнесменів, прочитавши резюме, визначають чи цікавий їм проект. У резюме потрібно максимально зрозуміло та якісно описати бізнес-ідею, зацікавити адресатів бізнес-плану: який товар здійснюватиметься або яка послуга пропонуватиметься; у чому її конкурентні переваги. 

Тут потрібно вказати дані про такі важливі розрахунки:

 • обсяг інвестицій у проект
 • терміни кредитування
 • гарантії повернення
 • виторг від реалізації товару чи послуги
 • загальний прибуток за певний період (місяць, квартал, рік)
 • термін окупності
 • обсяг власних коштів, які буде інвестовано у проект
 • чистий дисконтований проект тощо.

У резюме не потрібно розповідати про правильність розрахунків, їх докладний опис має бути в інших розділах плану.

Виходячи з питань, які мають бути розкриті в резюме, можна зробити висновок, що воно пишеться лише тоді, коли будуть готові усі інші розділи плану.

Опис галузі та компанії

Тут потрібно надати повну інформацію про компанію, яка пропонує реалізацію проекту: реквізити, місія та цілі, хто є керівництвом компанії, її структура, історія та досягнення, місце фірми на ринку (залежно від вироблених продуктів чи послуг слід описати відповідну галузь). Характеризуючи ринок, вкажіть: хто є основним гравцем на ринку, яку продукцію він виробляє, які сильні та слабкі сторони мають ваші конкуренти, якими темпами розвивається галузь, які нові фірми з’явилися останніми роками, які перспективи розвитку ринку тощо.

Крім того, у цьому розділі сайту необхідно зробити SWОT-аналіз компанії – аналіз сильних та слабких сторін, перспектив та можливих загроз.

Опис послуг (товарів)

В цьому розділі потрібно максимально якісно описати ваш проект. Якщо йдеться про виробництво – описуєте товар або кілька товарів, якщо ви збираєтесь надавати послуги – опишіть, що саме вона передбачає. Крім того, важливо додати фотографію (ескіз) товару. 

Описуючи товар чи послугу, ви повинні надати таку інформацію про нього:

 • назву
 • галузь застосування
 • характеристики товару чи послуги (у тому числі екологічність)
 • наявність та необхідність патенту, авторських прав, ліцензії, сертифіката якості
 • умови постачання та пакування
 • гарантія та сервіс обслуговування
 • умови та термін експлуатації
 • як можна утилізувати продукт.

Крім того, обов’язково напишіть на якій стадії готовності є ваш товар – розробка, готовність до реалізації, тощо

Продажі та маркетинг

Після випуску товару він має бути реалізований.

Саме в цьому розділі бізнес-плану потрібно розписати, як ви збираєтеся продавати товар (послугу).

Цей розділ плану відомий як маркетинговий план. Тут потрібно вказати, хто є споживачем вашої продукції, чи плануєте ви постачати її оптовим покупцям чи кінцевим споживачам (за допомогою своїх магазинів). Обов’язково напишіть характеристики ваших покупців (вік, стать; назви оптових покупців-підприємств, якими будуть розміри їх покупок). Для того, щоб скласти маркетинговий план, ви повинні відповісти на такі питання:

 • хто є споживачем товару чи послуги;
 • від чого залежить ціна на вашу продукцію; як ви збираєтеся встановити її розмір;
 • як ви плануєте рекламувати товар чи послугу; який бюджет реклами;
 • як ви можете збільшити обсяг продажів;
 • чи планується служба сервісу; які витрати на її організацію;
 • як можна збільшити репутацію товару чи послуги, підприємства.

План виробництва

Цей розділ бізнес-плану повинен містити докладний опис виробничого процесу. Крім того, тут потрібно надати такі важливі розрахунки:

 • Яку максимальну кількість високоякісної продукції ви можете виробляти (на добу, місяць чи квартал)
 • Чи залучатимете ви субпідрядників? Якщо так – хто вони, які операції виконуватимуть, які витрати на субпідрядників передбачені
 • Яке обладнання потрібно придбати чи взяти у найм; яка його вартість
 • Чи потрібні додаткові приміщення під склади
 • Яка кількість персоналу буде потрібна для забезпечення виробництва; які витрати на заробітну плату
 • Перелік необхідної сировини із зазначеними цінами; хто та чому буде постачальником сировини
 • Розрахунок постійних та змінних витрат; собівартості продукції
 • Надати графіки схем виробничих потоків.

Організаційний план

У цьому розділі бізнес-плану необхідно докладно описати форму власності та місцезнаходження підприємства, процес організації керівного складу та основних спеціалістів підприємства, акціонерів. Обов’язково потрібно перерахувати керівництво та вказати межі їхньої відповідальності, список завдань та функцій. 

З іншого боку, опишіть організаційну структуру всього підприємства; як взаємодіють між собою різні підрозділи; наведіть терміни реалізації проекту; вкажіть про способи мотивації персоналу для успішності проекту, як плануєте навчати та підвищувати рівень кваліфікації персоналу.

Фінансовий план

Цей розділ дуже важливий, оскільки він показує привабливість проекту. Тут потрібно надати всі важливі розрахунки, пояснити їхню правильність. Він може бути представлений у вигляді таблиці доходів та витрат. У фінансовому звіті мають бути відображені такі розрахунки:

 • Витрати підготовчого періоду
 • Витрати основного періоду
 • Витрати, пов’язані з обслуговуванням кредиту (якщо він передбачено)
 • Витрати на сплату податків або податкові платежі
 • Розрахунок надходжень від реалізації продукції
 • Інші надходження та виплати
 • Звіт про прибутки і збитки
 • Потік реальних грошей
 • Прогнозний баланс
 • Термін окупності
 • Коефіцієнт фінансової залежності. Це співвідношення показників частки позикових коштів до показника сукупного активу. Високе значення коефіцієнта свідчить про велику частку позик у підприємства
 • Операційний важіль. Показник, що характеризує кількісний ступінь зміни прибутку відповідно до зміни обсягів реалізації.

Оцінка ефективності проекту

У цьому розділі бізнес-плану потрібно підрахувати ефективність вашого проекту. Завдяки розрахункам ви дізнаєтеся, чи ефективний проект, чи варто інвестувати в нього і т.д. 

Основні показники для розрахунку ефективності:

 • Індекс рентабельності. Він розраховується як співвідношення чистої наведеної вартості проекту до показника повних інвестиційних витрат за проект. Якщо індекс більший за 1, проект варто реалізувати
 • Внутрішня норма дохідності. Даний показник розраховується за спеціальною формулою, при якій чиста цінність інвестиційного проекту дорівнюватиме нулю і є моделлю, коли інвестиції при окупності, не приносять прибуток
 • Чиста вартість або чиста поточна вартість проекту (NPV). Вартість майбутніх грошових вливань розраховується з відрахуванням інвестиційних грошових потоків, але з урахуванням дисконтованого терміну повернення капіталовкладень. Інвестиційний проект вважається ефективним за позитивного значення NPV.

Гарантії та ризики компанії

Важливою частиною написання бізнес-плану є гарантії та ризики підприємства. Тут потрібно перерахувати всі можливі ризики та визначити потенційні загрози; дії, що сприяють зменшенню ризиків; та план дій у разі виникнення ризикових ситуацій для мінімізації негативного впливу на бізнес. Крім того, опишіть усі гарантії, які має компанія. Розрахуйте коефіцієнт фінансового ризику (ставлення власного капіталу підприємства до позикового). Чим ближче цей показник до 0, тим більше фінансово-незалежною вважається фірма.

Додатки

Тут потрібно надати таблиці, графіки, розрахунки, фотографії, ескізи, схеми, нормативні документи, копії договорів, статистичні та інші дані, які доповнюють основні розділи бізнес-плану.

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити його!

Середня оцінка 4 / 5. Підрахунок голосів: 1

Поки що немає голосів! Будьте першим, хто оцінить цей пост.

I am a button

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС:
Calle Alfred Toran I Olmos, 9, València
46023 València
Escalera B ,primero 2

Як ми можемо допомогти вашому бізнесу?

Наш офіс у місті Валенсія дає можливість вирішувати бізнесові завдання переміщеним українцям та всім зацікавленим особам, які перебувають на території Королівства Іспанії.

Записатись на консультацію Поставте свої запитання. Ми опрацюємо вашу заявку найближчим часом.

Google reCaptcha: Invalid site key.