Переказ коштів за кордон

Tags:

Записатись на консультацію

Переказ коштів за кордон на рахунки юридичних осіб

За яких умов українське підприємство може здійснювати перерахування коштів на рахунки юридичних осіб за кордоном: відповідь НБУ

Автор: Наталя Мамченко з Судово-юридична газета

Які обмеження на транскордонні перекази існують для українських підприємців.

В умовах плинності змін та різних уточнень до нормативних актів у підприємців виникають питання стосовно їх прав та обов’язків. Зокрема, актуальним є питання, які обмеження на транскордонні перекази існують для українських підприємців.

Національний банк у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» повідомив таке.

Чи має право під час воєнного стану Товариство з обмеженою відповідальністю, яке працює в Україні, здійснювати перерахування коштів на рахунки юридичних осіб за кордоном? Якщо так, чи існують обмеження для українських ТОВ?

«У відповідь на перше питання запиту про транскордонні перекази повідомляємо про таке.

З метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи у період введення воєнного стану відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк Україниˮ було прийнято постанову Правління Національного банку від 24.02.2022 № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) (далі – Постанова № 18).

В умовах повномасштабної збройної агресії росії та запровадження воєнного стану в Україні політика Національного банку на грошово-кредитному (у тому числі валютному) ринку спрямована на максимальне забезпечення потреб оборони України, безперебійне функціонування системи державних фінансів та об’єктів критичної інфраструктури, а також на запобігання непродуктивному відтоку капіталу. Тож, Постановою № 18 визначене обмежене коло операцій, для проведення яких дозволяється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України та купівлю іноземної валюти.

Зокрема, у пункті 12 Постанови № 18 встановлено заборону уповноваженим установам здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім окремо визначених випадків.

Пунктом 14 Постанови № 18 визначено, що уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів (далі – переказ валютних цінностей з України), за винятком окремо визначених випадків, передбачених у підпунктах 1 – 33 пункту 14 Постанови № 18.

Переміщення бізнесу до Іспанії

Отже, на сьогодні за операціями резидентів (юридичних та фізичних осіб) можливість здійснення транскордонного переказу валютних цінностей з України обмежено випадками, визначеними підпунктами 1 – 33 пункту 14 Постанови № 18», – зауважили в НБУ.

За які послуги українське ТОВ має право здійснювати перерахування коштів за кордон на рахунки юридичних осіб? Чи існують обмеження видів послуг, за які можуть здійснюватись розрахунки?

«У відповідь на друге питання запиту щодо здійснення транскордонних переказів для оплати послуг повідомляємо про таке:

Згідно з підпунктом 2 пункту 14 Постанови № 18 передбачена можливість транскордонного переказу валютних цінностей з України резидентами за операціями з імпорту товарів [продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)], зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153 “Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту” (зі змінами), за умови, якщо поставка товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року», – зазначили в НБУ.

Зазначимо, що підпунктами 1-33 пункту 14 визначено, що уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:

1) власних операцій банків (уключаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами), за винятком переказів коштів з метою надання банками кредитів нерезидентам (крім кредитів іноземним фінансовим установам);

2) переказів резидентами за операціями з імпорту товарів [продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)], зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту», за умови, якщо поставка товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року;

2-1) валютних операцій резидентів з виконання зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;

2-2) переказу коштів з метою виконання зобов’язань резидента перед нерезидентом за укладеним між ними договором купівлі-продажу товарів за умови, якщо такий переказ здійснюється за рахунок коштів, одержаних за кредитом (позикою) від МФО або за субкредитом від держави, для фінансування якого держава залучила кредит (позику) від МФО;

2-3) операцій з повернення нерезиденту попередньої оплати (авансового платежу), отриманої(ого) резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним з нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, у зв’язку з невиконанням резидентом зобов’язань за цим договором;

3) валютних операцій МФО, уключаючи представництва МФО, а також валютних операцій резидентів та нерезидентів з переказу коштів в іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його представництвом;

4) валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

5) операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), уключаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів;

5-1) операцій з перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, які відповідно до наданих навчальними закладами повноважень здійснюють приймання коштів;

5-2) операцій з перерахування коштів для виплати аліментів;

6) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Розпорядження має містити:

клопотання про надання дозволу щодо проведення відповідної валютної операції;

найменування юридичної особи;

обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час дії воєнного стану;

суму операції;

контрагента операції;

найменування банку, через який проводитиметься така операція.

Для розгляду питання про видачу окремого дозволу (рішення) до Національного банку України засобами електронної пошти обслуговуючим банком юридичної особи, яка зазначена в розпорядженні, подається також повідомлення (лист) з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи, отриманою обслуговуючим банком у результаті здійснення належної перевірки такого клієнта відповідно до вимог законодавства України;

7) переказів на користь дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном для їх утримання та виконання представницьких функцій, а також переказів на користь працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;

7-1) переказів за кордон іноземної валюти з метою виконання перед міжнародними організаціями фінансових зобов’язань України, покладених на Верховну Раду України, уключаючи перекази щодо сплати внесків до їх регулярних бюджетів;

8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211):

на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті;

без обмеження суми з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті.

Вимога абзацу другого підпункту 8 пункту 14 цієї постанови не поширюється на клієнтів банку – суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення міжнародних перевезень, а також забезпечують участь (відрядження) національних збірних команд України в офіційних міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах з підготовки до таких міжнародних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно- оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України, що проводяться за кордоном;

9) на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи – клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій “квазікеш” (англійською мовою quasi cash). До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;

10) розрахунків національного оператора поштового зв’язку, небанківських фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних карткових платіжних систем, за зобов’язаннями перед цими платіжними системами;

11) переказів на користь представництв і філій за кордоном юридичних осіб, у статутному капіталі яких державі прямо або опосередковано належить частка в розмірі 100 відсотків, згідно з кошторисом на утримання або робочою програмою та бюджетом з урахуванням обмежень, установлених у пункті 17 цієї постанови;

12) операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб’єктом господарської діяльності, за товари, які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД згідно із Законом України “Про Митний тариф України”: 85076211 43 90 006506 10 80 0061-626403-6405392662179005 10 00 009005 80 00 008802 20 00 008802 30 00 009404 30 00 003926 90 92 903085178525, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400000 гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції);

13) переказу за кордон іноземної валюти для виплати відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України пенсій з урахуванням обмежень, установлених у пункті 17 цієї постанови;

14) розрахунків значущих операторів послуг платіжної інфраструктури з нерезидентами для забезпечення виконання функцій у міжнародних карткових платіжних системах;

15) переказу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів з метою забезпечення виконання ним функцій, визначених законодавством України;

16) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами перестрахування іноземним ядерним пулам (або уповноваженим особам за дорученням таких пулів), які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об’єднання “Ядерний страховий пул”;

17) операцій з оплати Моторним (транспортним) страховим бюро України страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування, операцій з оплати страхових виплат (страхових відшкодувань) або вимог щодо компенсації таких виплат Моторним (транспортним) страховим бюро України за договорами міжнародного страхування “Зелена картка”;

18) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами, щодо передачі ризиків цивільної авіації відповідно до Повітряного кодексу України за умови наявності підтвердження від Державної авіаційної служби України, що відповідні повітряні судна продовжують польоти у відкритому повітряному просторі, мають діючі свідоцтва льотної придатності та про наявність чинного сертифіката експлуатанта повітряного судна;

19) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами, якими передбачено відшкодування збитків, пов’язаних з експлуатацією, відновленням, пошкодженням, знищенням та/або втратою майна телекомунікаційних мереж та телекомунікаційної інфраструктури на території України, уключаючи ті, що заподіяні внаслідок війни;

20) переказів фізичними особами-нерезидентами іноземної валюти, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану” (зі змінами);

21) переказу іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих у зв’язку з проведеною після 01 квітня 2023 року виплатою погашення/сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії);

22) переказу Центральним депозитарієм цінних паперів коштів на власний рахунок, відкритий в іноземному банку-депозитарії, з метою оплати послуг цього іноземного банку-депозитарію;

23) переказу коштів в іноземній валюті з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкритих у банках-резидентах;

24) переказу резидентами (юридичними особами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності) коштів з метою здійснення розрахунків за договорами лізингу транспортних засобів, оренди транспортних засобів;

25) розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються Європейським Союзом;

26) переказу коштів, отриманих дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав в Україні за надані консульські послуги в Україні;

27) переказу дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій в Україні, акредитованих Міністерством закордонних справ України, для виконання ними своїх зобов’язань та/або повернення невикористаних коштів. Такий переказ здійснюється за рахунок отриманих коштів на їх фінансування;

28) переказу коштів з метою сплати процентних платежів за кредитом (позикою), одержаним(ою) юридичною особою-резидентом (позичальником) від нерезидента за укладеним між ними кредитним договором (договором позики), за одночасного дотримання таких умов:

за умовами кредитного договору (договору позики) дата сплати відповідних процентних платежів припадає на період з 24 лютого 2022 року до 10 серпня 2022 року (включно). Під датою сплати процентних платежів за кредитним договором (договором позики) слід розуміти кінцеву (найбільш віддалену) дату, яка визначена умовами кредитного договору (договору позики) для своєчасного виконання такого платежу. Банку забороняється вносити до АІС “Кредитні договори з нерезидентами” зміни до облікового запису, який відповідає кредитному договору (договору позики), стосовно документів про перенесення строків та сум сплати процентних платежів на період з 24 лютого 2022 року до 10 серпня 2022 року (включно) з інших періодів;

у резидента-позичальника немає простроченої заборгованості за кредитним договором (договором позики) за станом на 24 лютого 2022 року;

загальна сума коштів, яку дозволяється переказати на підставі підпункту 28 пункту 14 цієї постанови, у межах одного кредитного договору (договору позики) протягом одного календарного місяця не може перевищувати 1/5 частини від суми процентів, що підлягали сплаті з 24 лютого 2022 року до 10 серпня 2022 року (включно) згідно з кредитним договором (договором позики);

кошти, що використовуються для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не були залучені резидентом-позичальником за кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу) від резидентів-кредиторів;

у резидента-позичальника немає заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що підтверджується довідкою, оформленою відповідно до вимог законодавства України;

здійснення резидентом-позичальником господарської діяльності після 23 лютого 2022 року (уключаючи виплату заробітної плати працівникам, сплату інших обов’язкових платежів, що підтверджується наданими поясненнями резидента-позичальника, до яких додаються виписки з рахунків позичальника, відкритих у банках);

29) операцій, пов’язаних із розглядом справ у Міжнародному комерційному арбітражному суді та Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті Україні.

30) переказу коштів юридичною особою-резидентом на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном, за одночасного дотримання умов, що перекази здійснюються:

у межах загальної суми коштів, що були переказані цією юридичною особою-резидентом протягом 2021 року для утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном, що підтверджується юридичною особою-резидентом документально. Протягом одного календарного місяця дозволяється переказувати не більше 1/4 частини від цієї суми;

за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики) коштів в іноземній валюті юридичної особи-резидента;

через один банк (за вибором юридичної особи-резидента). Зміну банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта до банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт, аналогічно до порядку зміни обслуговуючого банку, визначеного в пункті 8 розділу I Положення № 5;

виключно з метою фінансування витрат на утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном (підтверджується кошторисом витрат);

31) переказу коштів резидентом – комісіонером/комерційним агентом (субагентом)/повіреним на рахунок нерезидента – комітента/суб’єкта, якого представляє комерційний агент (субагент)/довіритель, отриманих комісіонером/комерційним агентом (субагентом)/повіреним відповідно до договору комісії/агентського договору/договору доручення внаслідок продажу з 24 лютого 2022 року послуг/робіт, що зазначені в Постанові № 153, нерезидента – комітента/суб’єкта, якого представляє комерційний агент (субагент)/довіритель.

32) переказів коштів у гривнях на кореспондентський рахунок іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку України;

33) операцій оператора електронного майданчика з повернення нерезиденту коштів гарантійного та/або реєстраційного внесків, сплачених останнім на рахунок цього оператора електронного майданчика для набуття таким нерезидентом статусу учасника електронного аукціону (торгів), що проводиться з використанням електронної торгової системи, адміністратором якої є Державне підприємство “Прозорро.Продажі”, за умови, якщо повернення відповідного внеску здійснюється в межах суми коштів, що надійшли із-за кордону після 23 лютого 2022 року в рахунок сплати цим нерезидентом такого внеску.

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити його!

Середня оцінка 5 / 5. Підрахунок голосів: 1

Поки що немає голосів! Будьте першим, хто оцінить цей пост.

I am a button

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС:
Calle Alfred Toran I Olmos, 9, València
46023 València
Escalera B ,primero 2

Як ми можемо допомогти вашому бізнесу?

Наш офіс у місті Валенсія дає можливість вирішувати бізнесові завдання переміщеним українцям та всім зацікавленим особам, які перебувають на території Королівства Іспанії.

Записатись на консультацію Поставте свої запитання. Ми опрацюємо вашу заявку найближчим часом.

Google reCaptcha: Invalid site key.