Консалтинг – інструмент оптимізації

Tags: Консалтинг, Часті питання

Записатись на консультацію

Консалтинг як інструмент для оптимізації бізнес-процесів

Сучасне бізнес-середовище змушує підприємців вирішувати безліч різних завдань, які безпосередньо не пов’язані з їх основною діяльністю.

Зокрема, їм доводиться займатися фінансами, кадровими, бухгалтерськими та юридичними питаннями, маркетингом та іншими бізнес-процесами. Розібратися у всіх нюансах цих сфер непосвяченій людині може бути непросто, що негативно впливає на роботу компанії. Вирішенням цієї проблеми стали послуги консалтингу для бізнесу, про які ми розповімо у цьому блозі.

Що таке консалтинг?

Консалтинг – це послуга формату B2B (business for business), яка полягає у наданні експертних рекомендацій щодо тих чи інших аспектів ведення бізнесу. Назва цього терміна утворилося від англійського слова to consult (радити, радитися), як альтернативу йому можна використовувати слово “консультування”.

Простими словами, консалтинг – процес консультування окремих підприємців та співробітників компаній (як правило, керівництва) з юридичних, управлінських, фінансових, кадрових, інвестиційних та інших питань.

Послуги консалтингу можуть бути корисні як для підприємців-початківців, так і для середніх або великих компаній. З розвитком бізнесу їм доводиться зіштовхуватися з різними складнощами у тих чи інших аспектах підприємницької діяльності. Наприклад, це можуть бути будь-які специфічні питання (найм і управління персоналом, оподаткування, фінансовий консалтинг тощо), так і допомога безпосередньо в бізнес-процесах: перспективи розвитку, аналітика ринку, залучення інвестицій і т.д.

У той час, як великий бізнес може дозволити собі введення до штату відповідних підрозділів (фінансового, кадрового, юридичного тощо), невеликі компанії та індивідуальні підприємці не мають змоги нести такі витрати. Звичайно, вони можуть спробувати розібратися у всіх питаннях самостійно, проте результати роботи в такому разі часто виявляються незадовільними. Крім того, розпилення уваги на другорядні завдання негативно впливає на основну бізнес-діяльність.

Більш виваженим та розумним вибором буде звернення за консультаціями до експертів із необхідних питань. 

Метою консалтингу є оптимізація бізнес-процесів, вирішення проблем розвитку та покращення показників діяльності компанії: ліквідності, прибутковості, рентабельності, ринкової вартості тощо.

Щодо його завдань, то серед них можуть бути такі:

 • Розробка бізнес-плану
 • Розробка маркетингової стратегії
 • Допомога у підготовці належного позиціонування компанії
 • Аналіз ринку, ніші, конкурентів, цільової аудиторії, товару тощо
 • Оптимізація актуальних бізнес-процесів
 • Оптимізація діяльності відділу продажу, маркетингу, кадрів тощо
 • Організація та проведення навчальних семінарів та тренінгів для персоналу
 • Складання фінансового плану
 • Фінансове та податкове планування
 • Скорочення витрат та багато іншого

Види консалтингу

Раніше консалтинг для бізнесу включав лише кілька напрямків, основними з яких були бухгалтерський і фінансовий аудит. Згодом кількість видів консалтингу помітно зросла, і тепер вона охоплює понад 10 різних спеціалізацій. Далі ми розглянемо основні з них:

Управлінський. Цей вид консалтингу ще називаєть загальним консалтингом, оскільки його метою є глобальний огляд бізнесу для виявлення та усунення проблем/недоліків/уразливостей, а також оптимізація діяльності компанії загалом та оцінка потенціалу для її подальшого зростання. Управлінський консалтинг часто є масштабним SWOT-аналізом, який дозволяє отримати інформацію про всі актуальні бізнес-процеси і прийняти ефективні рішення для їх поліпшення. Він може включати ті чи інші окремі напрями консалтингових послуг: фінансові, кадрові, юридичні, маркетингові і т.д.

Юридичний. Дуже потрібний вид консалтингу, який відноситься до спеціалізованих консалтингових послуг. Будь-якому підприємцю чи компанії у процесі своєї діяльності доводиться вирішувати низку питань у сфері юриспруденції, а з розвитком бізнесу їх стає дедалі більше. При цьому далеко не завжди цю проблему вирішить працевлаштування штатного юриста, іноді ефективніше звернутися за допомогою до консалтингової компанії. Послуги юридичного консалтингу для бізнесу допоможуть упорядкувати документи та зробити співпрацю з контрагентами більш прозорою.

Фінансовий. Фінансовий консалтинг – це популярний вид консалтингових послуг, під час якого експерти допомагають підприємцям створити надійну та ефективну систему управління фінансами. Він складається з таких заходів, як проведення аналізу та аудиту фінансового стану компанії, консультації з планування бюджету, упорядкування фінансової документації тощо.

Бухгалтерський (податковий). Поширений підвид фінансового консалтингу, який включає консультації щодо формування системи бухгалтерського обліку, допомогу у підготовці бухгалтерської та податкової звітності, ведення обліку в автоматизованих інформаційних системах, супровід податкових перевірок тощо. Крім того, фахівці з бухгалтерського консалтингу надають допомогу у питаннях постановки та відновлення обліку, консультують з питань оподаткування (розрахунок податків, оцінка угод тощо). Ще вони аналізують та коригують податкову звітність, проводять роз’яснення щодо нормативних документів та спірних ситуацій у сфері бухобліку та податків.

Кадровий. Кадровий консалтинг – це ще один актуальний напрямок послуг консалтингових компаній. Експерти аналізують корпоративну культуру компанії, виконують пошук та відбір кандидатів на відкриті вакансії, консультують менеджмент, проводять навчальні та мотивуючі тренінги для персоналу. Консалтинг у сфері кадрів також може включати атестацію HR-менеджерів та інших фахівців, облік та аудит кадрів, аналіз кадрової політики та документообігу, впровадження методів підвищення продуктивності працівників тощо.

IT-консалтинг. Все популярнішим видом консультаційних послуг стає IT-консалтинг. Він допомагає компаніям грамотно впроваджувати та використовувати інформаційні технології для оптимізації бізнес-процесів. Під час цієї послуги експерти дають рекомендації щодо створення, впровадження та розвитку внутрішньокорпоративних IT-систем. У деяких випадках вони також займаються розробкою подібних комплексів з нуля або пропонують готові рішення, виходячи з поточних цілей, завдань, проблем і спеціалізації бізнесу. До них відносяться системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), системи планування ресурсів підприємства (ERP), програмне забезпечення для спільної роботи (Groupware-системи), інформаційні системи для роботи з мережами (NIS-системи) та багато іншого. Крім того, IT-консалтинг включає IT-аудит: комплекс заходів щодо оцінки рівня автоматизації бізнес-процесів у компанії.

Інвестиційний.Ще один важливий напрямок бізнес-консалтингу – це консалтинг у сфері інвестицій. Фахівці консалтингових компаній допомагають бізнесу вибрати найбільш високоприбуткові та низькоризикові варіанти вкладення капіталу. З іншого боку, вони також можуть підказати ефективні засоби залучення інвестицій. Послуги інвестиційного консалтингу включають не тільки пошук і залучення інвесторів та варіантів інвестування. Крім цього, експерти у цій сфері допомагають клієнтам у розробці інвестиційних проектів, виступають посередниками у взаємодії з кредитними організаціями та страховими компаніями, надають консультації юридичного характеру.

Форми консалтингу

Форми консалтингу дають розуміння у який спосіб відбувається взаємодія з надавача консалтингових послуг з клієнтом. До них відносять:

 • Консультації. Напевно, найбільш популярна форма консалтингу, яка є експертними консультаціями з пошуку найкращого вирішення тих чи інших проблем і завдань. Консультаційні послуги можуть бути як разовими, періодичними, системними.
 • аналітика. Консалтинг у формі аналітики передбачає більш глибоке та ґрунтовне вивчення проблеми та специфіки бізнесу клієнта. На основі обробленого масиву даних експерт-аналітик формує гіпотези та підбирає оптимальне рішення.
 • Прогнозування. Ця форма консалтингу для бізнесу включає прогнозне моделювання ситуацій і шляхів вирішення актуальних проблем і завдань. На основі сформованого прогнозу керівництво компанії-клієнта може вивчити можливі шляхи розвитку та вибрати найбільш доцільний.
 • Аудит. Консалтинг у формі аудиту передбачає, що консалтингова компанія проводить ревізію всіх або окремих підрозділів компанії-клієнта, виявляє існуючі недоліки, проблеми та слабкі місця, дає рекомендації щодо їх усунення та оптимізації. Найчастіше аудит проводять у процесі фінансового та бухгалтерського консалтингу, але він підходить й для інших його видів.
 • Супровід. Дана форма консалтингу є не разовий захід (як, наприклад, консультація або аудит), а повний супровід бізнесу клієнта у форматі “під ключ”. Таким чином, спочатку експерти проводять аналіз та аудит бізнес-процесів, знаходять проблеми та шляхи їх вирішення, а потім допомагають впровадити їх та оцінюють отримані результати.

Як працюють консалтингові компанії?

Консалтингове агентство або консалтингова компанія – це компанія, співробітники якої мають експертні знання у сфері тих чи інших бізнес-процесів та готові надати їх клієнтам за певну фіксовану плату.

Компанія UCBI спеціалізується на консалтингових послугах в кількох напрямках:  

 • податковий (бухгалтерський) консалтинг
 • інвестиційний та бізнесконсалтинг

В Іспанії ми надаємо послуги українського консалтингу з повним переліком яких можна ознайомитись ось тут:

Навіть якщо ви не знайшли потрібної вам послуги, до нас можна звертатись і, завдяки екосистемі партнерства яка постійно розширюється, ми забезпечимо вас необхідною сервісною підтримкою. 

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити його!

Середня оцінка 5 / 5. Підрахунок голосів: 1

Поки що немає голосів! Будьте першим, хто оцінить цей пост.

I am a button

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС:
Calle Alfred Toran I Olmos, 9, València
46023 València
Escalera B ,primero 2

Як ми можемо допомогти вашому бізнесу?

Наш офіс у місті Валенсія дає можливість вирішувати бізнесові завдання переміщеним українцям та всім зацікавленим особам, які перебувають на території Королівства Іспанії.

Записатись на консультацію Поставте свої запитання. Ми опрацюємо вашу заявку найближчим часом.

Google reCaptcha: Invalid site key.